Previous slide
Next slide

ברוכים הבאים לאתר הגברת המודעות לנהיגה נכונה ובטוחה

מטרת האתר: שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים ומניעת נזק לציוד.

באתר תוכלו למצוא מידע מגוון בכל הקשור לנהיגה נכונה, בטיחות בדרכים,
מניעת תאונות דרכים שמירה ומניעת נזק לציוד.

המצגות באתר נערכו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד  אך מיועדות לנשים וגברים כאחד.
במידה וקיימת סתירה ו/או טעות ו/או חסר בעדכון יש לפעול על פי פקודת התעבורה ותקנות התעבורה בלבד.

אגף התפעול , קצין בטיחות בתעבורה.