הכשרת בן משפחה לנהיגה

על פי תקנת התעבורה 585 עובד ארגון עם רישיון נהיגה תקף המיועד לנהוג ברכב חברה נדרש לבצע הליך הכשרה.

להלן הנושאים והטפסים לחתימה:

שלב 1

לימוד ממצגת "נהיגה נכונה" >>

יש לענות על סקר של 12 שאלות – לטופס תשובות לחץ כאן

שלב 2

חתימה על טופס "ביצוע ההדרכה" >>

שלב 3

חתימה על טופס "הצהרת בעל רישיון נהיגה" >>

שלב 4

חתימה על טופס "הכרת הרכב" >>